“Luôn tận tâm mang đến những sản phẩm chất lượng tuyệt hảo đến người dùng là phương châm luôn được Ohta’s Isan duy trì suốt hơn 130 năm qua."

Mr. Yoshiaki Ohta, CEO - Ohta 's Isan
http://www.ohta-isan.co.jp