01.

Giảm nhanh đầy bụng, khó tiêu

02.

Giảm nhanh ợ nóng, ợ hơi, ợ chua

03.

Giảm nóng rát dạ dày

04.

Bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh